LED Lights

 

LED Lights

Astera LED Titan Tube 8-Light DMX Kit
RGB // 8 Light $800

Quasar Science Q-LED Rainbow 4′
RGB // Linear LED $55

Quasar Science Q-LED Rainbow 2′
RGB // Linear LED $40

Quasar Science 8′ Crossfade
Bi-Color // Linear LED $75

Quasar Science 4′ Crossfade
Bi-Color // Linear LED $40

Quasar Science 2′ Crossfade
Bi-Color // Linear LED $35

Quasar Science Q20 24″ LED
Bi-Color // Lithium Ion Battery $40

Quasar Science Q10 12″ LED
Bi-Color // Lithium Ion Battery $30

Quasar Science Q5 7″ LED
Bi-Color // Lithium Ion Battery $25

Astera LED AX1 Wireless DMX Kit
RGB // 8 Light $600

Litepanels Gemini 2 x 1 LED
RGB // Softlight $225

Arri SkyPanel S360-C LED
RGB // Softlight $750

Arri SkyPanel S120-C LED
RGB // Softlight $375

Arri SkyPanel S60-C LED
RGB // Softlight $300

Arri SkyPanel S30-C LED
RGB // Softlight $225

LiteGear LiteMat 4 Hybrid LED Kit
Series 1 // Series 2 // Plus 4 $250

LiteGear LiteMat 2L Hybrid LED Kit
Series 1 // Series 2 // Plus 2L $200

LiteGear LiteMat 1 Hybrid LED Kit
Series 1 // Series 2 // Plus 1
$150

Litepanels Astra 6x 1×1
Bi-Color $150

Litepanels Ringlite Mini 10.5″
Daylight $150

KinoFlo Celeb 400 LED Kit
Bi-Color $250

KinoFlo Celeb 200 LED Kit
Bi-Color $150

LED Accessories

Arri Skypanel S120 60° Honeycomb
S120 // Honeycomb $50

Arri SkyPanel S60-C 60° Honeycomb
S60 // Honeycomb $25

Arri SkyPanel S30-C 60° Honeycomb
S30 // Honeycomb $25

Arri SkyPanel Remote
Hand Control Unit $50

Chimera for SkyPanel S120
S120 // Lightbank $100

Chimera for SkyPanel S60
S60 // Lightbank\ $50

Chimera for SkyPanel S30
S30 // Lightbank $50

Arri Snapgrid 60° Egg Crate for S120
S120 // Egg Crate $50

Arri Snapgrid 60° Egg Crate for S60
S60 // Egg Crate $25

Arri Snapgrid 60° Egg Crate for S60
S60 // Egg Crate (Standalone)$25

Arri Snapgrid 60° Egg Crate for S30
S30 // Egg Crate $25